IT eelarve

IT eelarve Lisa analüüs, mis oli eelarve koostamise juures keerulist, rasket. Millist infot oleksid vajanud veel? Kas said piisava info? Kellelt? Miks on oluline koostada lasteaia it-eelarve? Mis on selle plussid? Miinused? See oli minu esimene IT eelarve koostamine, alguses oli keeruline arusaada eesmärki ja kuidas seda teha. Aluseks võtsin näidet ja koostasin sama tabelit. … More IT eelarve

PRAKTIKA LASTEAIA ARENGUKAVA ANALÜÜS IKTst LÄHTUVALT

Link  lasteaia arengukavale. Analüüsimiseks kasutasin arengukava, mida saatis direktor. Tugevused ja parendusettepanekud – haridustehnoloogia aspektist   Tugevused Parendusettepanekud Minu arvamus Eestvedamine ja juhtimine Ei leidnud Arengukavas ei ole   Personalijuhtimine Professionaalne ja haritud personal; Vastava kvalifikatsiooniga õpetajad; Kõik pedagoogid ja direktor on käinud täiendkoolitustel;   Arengukavas ei ole Konkreetselt ei ole kirjutanud. Ressurside juhtimine Ei … More PRAKTIKA LASTEAIA ARENGUKAVA ANALÜÜS IKTst LÄHTUVALT

Vaatlusküsimustik II

(ÕPPE)TEGEVUSE VAATLUSKÜSIMUSTIK ÜLIÕPILASELE II Nädala/päeva teema:  „Toidud“. (Õppe)tegevus: Kunstitegevus                                                          Laste vanus:  1.6 – 3 a. Õpetaja:  Natalja Nikolajeva                                                              Kuupäev:  12/02/2015   Mis oli tegevuse eesmärk? Mida õpetaja saavutada tahtis? Emale sõbrapäevaks kaardi valmistamine. Laps eristab „suur, keskmine, väike“. Milliseid ettevalmistusi oli õpetaja tegevuseks teinud? Paberist südamed suured, keskmised ja väiksed. Liimipulgad. Väiksed … More Vaatlusküsimustik II

Õppetegevuste kavandamine, milles kasutatakse IKT vahendeid

ÜHE PÄEVA TEGEVUSTE KAVA                                    Laste vanus: 3-7a.                      Laste arv: 18 last Teema: Puude osad Tegevuse läbiviija: Anastassia Anatskaja   Kuupäev: 17 oktoober   Eesmärgid (vt: KELA RÕK-i juurde kuuluvad käsiraamatud Üldoskuste areng koolieelses eas ja Õppe- ja … More Õppetegevuste kavandamine, milles kasutatakse IKT vahendeid

Nädalakava 6-7a.

NÄDALAkava                          tEEMA: Sügiseannid                                                                 LASTE VANUS: 6-7a.   EESMÄRGID   1.       Üldoskused Laps tutvub sügistöödega aias (korjamine, koristamine, istutamine). 2.       Mina ja keskkond Laps eristab puu-, juur-, köögivilju. 3.       Keel ja kõne Laps oskab nimetada 6-7 aedvilju. 4.       Matemaatika Laps liidab ja lahutab 6 -piires. 5.       Kunst Laps oskab erinevaid kujundeid voolida (aedviljad). 6.       Muusika Laps … More Nädalakava 6-7a.

Loodusõpetuse kava

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KAVA   Kuupäev: Laste vanus: 4-7a.  Laste arv:  kuni 10 last. Üliõpilane: Anastassia Anatskaja. Teema: Magnetism   Nädalakava eesmärgid: Ülesanded eesmärgi saavutamiseks käesolevas õppetegevuses Üldoskused: Laps tegutseb iseseisvalt õpetaja juhedi abil. Laps kirjeldab nähtut. Mina ja keskkond: Laps tutvub magnetiga ja materjallidega: metall, puu, plastmass. Keel ja kõne: Laps vastab küsimustele täis … More Loodusõpetuse kava

Õppemäng “Aastaring”

Õppemäng on mõeldud 6-7 aastastele lapsele. Mängu põhieesmärg on valmistada last kooli. Mängu abil võib õppida eesti tähestiku, aasta kuud ja hooaja tunnused. Mänguvahendid on mõeldud nii, et neid võib ka eraldi kasutada. Mängu kaudu laps õpib lugema, loendama, orienteeruma aastaringis ja kuude järjekorras. Mängu jooksul on vaja suunata last rääkima, mida ta teeb, kuidas … More Õppemäng “Aastaring”

Õppemäng „Kuidas pilt tekib”

Eesmärgid: Laps tunneb piltidelt ära erinevaid esemeid Laps oskab eristada ööpäeva ajad Laps oskab eristada ilm Laps oskab nähtuv pilt järele kirjeldada Vahendid: Valge paber Pliiatsid (tavaline või värvilised) Laste vanus: 2-4 a. Juhend: Lapsed istuvad poolkaares patjadel või vaibal, õpetaja nende ees. Õpetaja joonistab paberil loomi/ inimesi/ asju ja lapsed vastavad mida nad näevad. … More Õppemäng „Kuidas pilt tekib”

Muusikategevus

MUUSIKATEGEVUSE KAVA                                 Laste vanus: 3-7 a. Laste arv: 18 Teema: Päkapikkud Eesmärgid: Kunst: Iga laps meisterdab oma muusikapille- marakadid. Muusika: Laps saab teada, et mõned muusikapillid võib ise meisterdada. Laps eristab pille helli tugevused (nõrk ja kõva). Keel ja kõne: Laps kuulab laulu „Kes elab metsa sees“ ja kordab sõnu. Ettevalmistus/eeltöö: Koguda Actimel pudelid, kuiv hernes … More Muusikategevus

Audiovisuaalne kirjaoskus

AKADEMILINE POSTITUS Miljonite inimeste jaoks meedia on loomulik elu osa. Youtube ja teised võrdsed infovahenduse süsteemid tänapäeval ei pane kedagi imestama. (Tallinn, 2011). Täna audivisuaalne kirjaoskus on Pop kultuur või lihtsalt elu stiil noorte seas. Koolilastel on lemmikud blogerid Youtubeis. Video monteerimine ja audio effektide lisamine pakkuvad erinevad appid Anroid marketis. Ipad tootedes on olemas … More Audiovisuaalne kirjaoskus

Meediakasvatuse tegevus

Õppe- ja kasvatusvaldkond: Mina ja Keskkond,  Matemaatika, Kunst, Sotsiaalsed oskused, Enesekohased oskused. (Lõimitud). Tegevuse aeg (minutit): 1 päeva jooksul. Laste vanus: 4-7 aastased. Õpiväljundid: Laps teab suvi tunnuseid ja oskab neid näidata pildi kaudu. Tegevuse teema: „SUVI TULEB“ Tegevuse eesmärgid: (meediakasvatus) ja (ainevaldkonna põhine) Laps eristab suvitunnused ja oskab neid määrata looduses. Laps tutvub fotoapparaadiga ja õpib … More Meediakasvatuse tegevus

Õpetaja (täiskasvanu) roll laste IKT kasutamisel.

Täiskasvanute roll on õpetada last õigesti kasutada arvuti ja teised IKT vahendid. Alla 7-aastaste lastele arvuti kasutamise aeg peaks olema piiratud. Lapsega tuleks koos läbi arutada, mida tohib teha ja mida mitte ja koostada interneti kasutamise reeglid. Kokkulepe peaks olema koostatud vastavalt lapse vanusele. Lapse esimesed internetikülastused panevad suuresti paika tema edasise internetikasutuse viisi ja … More Õpetaja (täiskasvanu) roll laste IKT kasutamisel.

Liikumistegevuse analüüs

Ettevalmistus (saali valmisolek, riietus, vahendite käepärasus, kas harjutused on peas? Jne.); Liikumisõpetajal oli kõik harjutused peas. Saal ja kõik vahendid olid ettevalmistatud. Lastel ei ole liikumistegevuse jaoks sobivaid riideid, kuid palutakse sandalid ukse taha jätta. See on seotud sellega, et lasteaias ei ole piisavalt kohti, et hoida sportlikuid riideid. Tunni kestvus ja tihedus (millise osa … More Liikumistegevuse analüüs

Liikumisõpetuse mäng sees

LIIKUMISÕPETUSE MÄNG „MATEMAATILINE BOULING“ Vanus: 6 -7aastased lapsed. Koht: sees. Valdkonnad ja eesmärgid: Matematika: Laps kinnitab numbrite ja arvu teadmised kuni 12. Laps kinnitab lahutamise oskused 12 piires. Laps loendab 12-ni. Liikumine: Laps arendab täpsust. Lapsele pakutakse sportlik tegevus, lõimitud boulingi mäng. Üldõpetus: Laps keskendub tegevusele. Laps oskab tegutseda grupis ja oodata oma järjekorda. Vahendid: Keeglid … More Liikumisõpetuse mäng sees

Liikumisõpetuse mäng väljas

LIIKUMISÕPETUSE MÄNG „SÕNASTIK“ Vanus: 6 -7aastased lapsed. Koht: väljas. Valdkonnad ja eesmärgid: Keel ja kõne: Laps kinnitab tähtede teadmist. Laps laiendab oma sõnavara. Laps oskab nimetada sõna vajalikku tähe järgi. Liikumine: Laps arendab kiirust ja tähelepanu. Lapsele pakutakse sportlik tegevus läbi võistlusmomendi. Üldõpetus: Laps keskendub tegevusele. Laps oskab tegutseda grupis. Vahendid: Pehmed kujundid või plastmass pallid … More Liikumisõpetuse mäng väljas

Cooperation with parents: building an understanding of Early Childhood

Artikli analüüs A.Anatskaja S.Rovbut Early Childhood Education Handbook Research Center for Child and Adolescent Development and Education Ochanomizu University. http://www.ocha.ac.jp/intl/cwed_old/eccd/report/hand_E/2-8e.pdf 8 Cooperation with parents: building an understanding of Early Childhood Artikel on lihtne lugemiseks ja aru saamiseks. Lühidalt on kirjutatud palju töökaid ja huvitavaid meetodeid lasteaia lastevanematega koostööst.  Antakse uue ülevaade sellest, milline õpetajate ja … More Cooperation with parents: building an understanding of Early Childhood

Arenguvestlust abistavate materjalide analüüs

Vera Radionova, Margarita Karasjova, Sandra Rovbut, Jana Filatova, Anastassia Anatskaja. Adelion eraLA: Igal lapsel on oma arengumapp, kuhu korjatakse kokku lapse joonistusi, kleepimistöid ja mõned töölehed. Sõimerühmas õpetajad märgivad tabelis iga päev üles lapse emotsionaalset seisundit 5-pallilise skaala järgi. Teiste lastega viiakse läbi mänguline test “Arengu jälgimise mäng”. See lihtne, aga samas huvitav mäng on … More Arenguvestlust abistavate materjalide analüüs

Mina kostöös lapsevanematega

ENESEANALÜÜS Minu kogemus lasteaiaõpetajana on 4 aastat. Hommikul püüan tervitada kõiki lapsevanemaid, kes tulevad esikus. Mõnikord on oma ettevalmistused ja tervitan lapsi rühmas. Õhtul, kui päeva jooksul juhtus midagi, siis teavitan sellest isiklikult. Kui kõik oli korras, siis ütlen, et kõik on korras. Juhul, kui laps jagas oma tunned, et tal oli paha, ma helistasin … More Mina kostöös lapsevanematega