PRAKTIKA LASTEAIA ARENGUKAVA ANALÜÜS IKTst LÄHTUVALT

Link  lasteaia arengukavale.

Analüüsimiseks kasutasin arengukava, mida saatis direktor.

Tugevused ja parendusettepanekud – haridustehnoloogia aspektist

  Tugevused Parendusettepanekud Minu arvamus
Eestvedamine ja juhtimine Ei leidnud Arengukavas ei ole  
Personalijuhtimine Professionaalne ja haritud personal;

Vastava kvalifikatsiooniga õpetajad;

Kõik pedagoogid ja direktor on käinud täiendkoolitustel;

 

Arengukavas ei ole Konkreetselt ei ole kirjutanud.
Ressurside juhtimine Ei leidnud Ei leidnud  
Õppe ja kasvatusprotsess  Loovuse ja mängu suur osatähtsus õppe- ja kasvatustegevuses;

Mitmete õppemeetodite kasutamine õpetamisel;

Arengukavas ei ole Pole arusaadav, kas on seotud IKT-ga?

 

Visioon-Meie lasteaed on avatud , lapsesõbralik ja kaasaegne lasteasutus , kuhu tulevad rõõmuga nii lapsed kui lapsevanemad. Läbi erinevate ühis- ja õpitegevuste kujuneb muutuvas maailmas hästi hakkama saav laps. Põhieesmärgiks on luua edukalt tegutsev kakskeelne laste ja täiskasvanute tolerantne selts, kes õpivad tundma teineteise keelt ja kultuuri“.

„Kaasaegne lasteaed“- See lasteaed, mis rakendab meediakasvatust?

„Muutuvas maailmas hästi hakkama saav laps“- Kriitilise meediakasutaja kujundamine?

Missioon-Eralasteaed Adelion kõikide töötajate missiooniks on luua meeskonnatööna tingimused kõigi laste arenguks ja toetada iga lapse arengut, toetada lapse perekonda õppe- kasvatusküsimuste lahendamisel ning tagada laste turvaline hoid“.

Siin ma ei näe otsesed või varjatud seoseid IKT-ga.

Väärtused- Ei ole eraldi välja toodud arengukavas.

 

UUEKS PERIOODIKS SÕNASTATUD TEGEVUSED + EESMÄRGID, MIS SEOTUD IKTga

 

Eesmärgide asemel on tulemused.

  Tegevused Tulemus IKT-ga seostamine
Eestvedamine ja juhtimine

 

Arengukava (2018 – 2020) väljatöötamine, elluviimine

 

Organisatsioonil on oma arengukava

 

Uues arengukavas võib rohkem pöörduda tähelepanu haridustehnoloogiale.
Personalijuhtimine Sisehindamise läviviimine ja aruande koostamine

 

 

Täiendõppekoolitused

 

 

Õpetaja enese-analüüsi tulemuste tagasisidestamise süsteemi loomine ja rakendamine

Parendusvaldkondade leidmine, põhjalik lasteaias toimuva õppekasvatustöö analüüs

 

Lasteaias töötab kõrgelt kvalifitseeritud kaader

 

 

Õpetajatega on nende enese-analüüside põhjal läbi viidud arengu-vestlused

Võib olla leidakse, et lasteaias ei kasuta kaasaegsed õppemeetodid.

 

Haridustehnoloog? Ta saab koolitusi läbiviija.

 

 

Mugava süsteemi loomine arvutis.

 

Ressurside juhtimine Lastevanemate küsitlused (ootused, rahulolu)

Arvutite soetamine. Igal õpetajal on arvutiga töökoht

Infotehnoloogiliste vahendite hankimine ja arendamine Lasteaias on olemas tööks vajalikud arvutid, telekad jms

Lasteaia kodulehekülje haldamine Lasteaial on toimiv ja informatiivne kodulehekülg, mida täiendatakse pidevalt

Küsitluse tulemused aitavad kaasa lasteaia tegevusele

 

Igal õpetajal on arvutiga töökoht

 

Lasteaias on olemas tööks vajalikud arvutid, telekad jms

 

Lasteaial on toimiv ja informatiivne kodulehekülg, mida täiendatakse pidevalt

 

Küsitlus saab koostata online vormis

 

 

 

Robotehnika? Kaamera, peegelfotokaamera, statiiv.

 

 

 

 

Õppe ja kasvatusprotsess  Lapsest lähtuva õpetuse rakendamine lähtudes lapsele turvalise ja sobiva arengukeskkonna loomisest, soodustades mitmesuguste mängu- ja õppevahendite kaudu kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut.

Lapsest lähtuva õpetuse põhimõtete rakendamine, mis keskendub õppimisele läbi mängu/tegevuse ja toetab iseseisvat mõtlemist

Õppemetoodilise töö organiseerimine

Õppematerjalide korrastamine, uuendamine

Lasteaias on lapse igakülgseks arenguks olemas vastavad vahendid ja pedagoogilisel personalil vastavad teadmised/oskused

 

 

Ei ole

 

 

 

Ei ole

 

 

Ei ole

IKT-vahendid?

 

 

 

 

 

Meediakasvatus, IKT-vahendid.

 

 

 

Tehnoloogia suunas

 

 

IKT-vahendid

 

ANALÜÜS

Arengukavas võiks rohkem tähelepanut  pöörduda haridustehnollogia ja meediakasvatuse  suunale.Lasteaia visioonis on välja toodud, et lasteaed on kaasaegne, kuid arenguvestlus selles aspektis on nõrgalt koostatud. Antud lasteaia arengukavas leidub mitmeid punkte, kus võib leida varjatud seoseid haridustehnoloogiaga ning mida võib lugeja mitmeti mõista, kuid vähe on otsest seost meedikasvatusega ning IKT-vahenditega. Analüüsimiseks kasutan arengukava, mida mulle saatis direktor. Lasteaia kodulehel on olemas arengukava, kuid sees on toodud tabelid eelmiste aastadega.


Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s